Grupa Arntz OPTIBELT jest  producentem wysokiej jakości pasków napędowych.

Produkty Optibelt są stosowane w zakresie inżynierii maszyn, w branży motoryzacyjnej, w sektorze inżynierii i AGD przemysłu rolnego.

Oferta firmy Optibelt cieszy się wysoką jakości oferowanych produktów.

    -W laboratorium- OPTIBELT materiały są badane w najtrudniejszych warunkach.
    -Dostawcy są wybrani w zależności od jakości, a nie w oparciu o kryteria cen.
    -Dział sprzedaży utrzymuje stałą wymianę informacyjną z naszymi klientami.
     W ten sposób nasi deweloperzy mogą szybko reagować na potrzeby rynku.
  

Optibelt sprzyja ochronie środowiska. Wszelkie odpady produkcyjne są ponownie przetwarzane, również proces wytwórczy jest tak skonstruowany aby zaoszczędzić jak najwięcej energii elektrycznej.