Damy pracę osobie fizycznej, najchętniej prowadzącej działalność gospodarczą, polegającą na prowadzeniu w pomieszczeniach zleceniobiorcy sklepu firmowego w imieniu i na rachunek ROMBOR Sp. z o.o. na podstawie umowy o współpracy. Sklep powinien znajdować się w mieście powiatowym lub innym, stanowiącym ośrodek przemysłowy o znacznym potencjale zakupu łożysk tocznych i asortymentów towarzyszących ułożyskowaniom.

  • Wynagrodzenie stanowi wysoka prowizja od sprzedaży.


Zgłoszenia w postaci listu intencyjnego, zawierającego oszacowanie potencjalnej sprzedaży proszę składać na mail: tromaniuk@rombor.com.pl, bglin@rombor.com.pl tel. 660 789 222