ZVL SLOVAKIA jest znaczącym dostawcą łożysk tocznych w Europie. Głównym celem i zadaniem firmy jest zapewnienie pełnej gamy łożysk tocznych, rozwijanie współpracy z istniejącymi klientami, podejmowanie współpracy z nowymi klientami oraz świadczenie usług i udzielanie pomocy technicznej w zależności od potrzeb.

W osiąganiu celów firma ZVL korzysta z długoletniego doświadczenia w produkcji łożysk, know-how technicznego, znajomości rynku, pozycji rynkowej i marki. Sytuacja na rynku i konkurencja powodują, że poszerza gamę dostarczanych łożysk.

Celem na przyszłość firmy ZVL w obszarze klientów OEM to zapewnienie pełnej gamy łożysk tocznych, przy czym działania kierują na segmenty i gałęzie przemysłu dotąd przez nich nie obsługiwanych.

Istotni są średni i mali producenci OEM oraz warsztaty, głownie na rynku wschodnioeuropejskim, ale także w innych częściach świata.